Перейти до вмісту

Прозорість та інформаційна доступність

Статут закладу освіти (витяг, виписка з державного реєстру, відомості з єдиного державного реєстру)

Статут Малієвецької гімназії

Витяг, виписка з державного реєстру, відомості з єдиного державного реєстру

Ліцензія на провадження освітньої діяльності (свідоцтво)

Переглянути

Структура та органи управління закладу освіти

Переглянути

Кадровий склад освіти згідно з ліцензійними умовами

Переглянути

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою робочий навчальний план

Переглянути

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

Переглянути

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Переглянути

Мова ( мови) освітнього процесу

Мовою освітнього процесу Малієвецької гімназії відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про державну мову України”, Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, Конституції України та Статуту школи є українська мова. Окрім державної, вивчається англійська мова (як навчальна дисципліна).

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення

Вакантних посад немає

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Переглянути

Довідка про земельну ділянку

Результати моніторингу якості освіти

Відомість про успішність учнів

Інформація про успішність учнів

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Переглянути

Правила прийому до закладу освіти

1. Зарахування здобувачів освіти до закладу освіти здійснюється на безконкурсній основі.

2. Адміністрація навчального закладу зобов’язана вжити заходів до ознайомлення батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до навчального закладу, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

3. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його директора.

4. Для зарахування учня до навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають наступні документи: – заяву на ім’я директора Малієвецької гімназії; – копію свідоцтва про народження дитини; – медичну картку встановленого зразка.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років, які за результатами медичного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Особи з особливими освітніми потребами мають змогу навчатися за індивідуальною формою навчання.

Для дітей з особливими освітніми потребами, які можуть самостійно пересуватись створено умови для навчання.

У закладі облаштовано пендус, дзвінок.

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Оплата не здійснюється

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати.

Додаткові освітні та інші послуги у Малієвецькій гімназії не надаються.

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

Дистанційне навчання

Навчальний план 23/24

Річний план 23/24

Тематика засідань педагогічних рад 23/24

Порядок денний батьківських зборів 23/24

Перелік програм для вивчення предметів інваріантної складової робочого навчального плану у 2023-2024 навчальному році

Режим роботи 23/24

Освітня програма 23/24

Положення про ВСЗЯО

Вибір підручників для першого класу

Вибір підручників для п’ятого класу

Звітність

Звіт директора школи

Звіт про надходження і використання коштів

Звіт про надходження і використання коштів

Звіт про надходження і використання коштів

Звіт про роботу за 2022 рік вчителя історії Онищук В.А.

Звіт про роботу за 2022 рік вчителя початкових класів Христофор Л.М.

Звіт про роботу за 2022 рік вчителя початкових класів Дубак О.А.

Звіт про роботу за 2022 рік вчителя зарубіжної літератури П’янтковської Л.В.

Звіт про роботу за 2022 рік вчителя української мови та літератури Назарко І.В.

Звіт про роботу за 2022 рік вчителя інформатики Назарко Д.В.

Звіт про роботу за 2022 рік вчителя Мартинюк Н.П.

Стратегія розвитку гімназії

Переглянути