Перейти до вмісту

Загальна інформація

«…Сільська школа – найважливіший, головний, іноді, в силу умов, що склалися, єдиний осередок культури. Вона задає тон всьому інтелектуальному, культурному і духовному життю села. Інтереси всього нашого суспільства потребують, щоб село збагачувалося  інтелектуально розвиненими і вихованими молодими людьми. Без них неможливий ні науково-технічний  прогрес, ні духовне життя села. …Село починається з школи; культура села починається з культури сільського вчителя…»

                                                                                               ( В.О.Сухомлинський)

Всебічна, цілковита реалізація навчальних та виховних завдань, які ставить перед навчальним закладом  сьогодні  держава, неможлива без тісної співпраці школи з органами влади, широкою громадськістю, культурою, бізнесом, сім’єю. Відповідальне завдання стоїть перед навчальним закладом сьогодні: дати суспільству творчу адаптовану особистість. Тому члени колективу нашої гімназії свою увагу зосередили на моделі «Школа – центр соціального і культурного розвитку  села», оскільки в нашому селі школа є  освітнім, культурним і навіть громадсько-політичним  центром. Така модель дає змогу реалізувати принципи демократизації, гуманізації, орієнтації на інноваційні процеси, на формування творчої особистості, а також  втілити принципи справедливості, ініціативи, стабільності педагогічного колективу.

Виходячи із  особливостей сучасного села, така ситуація накладає на школу і додаткові функції: сприяти розвитку загальної культури односельчан, вносити в їх життя зміст існування, залучати дорослих не тільки до виховання дітей, а й до творчості, мистецтва, спорту, цікавого  відпочинку тощо. Виходом із ситуації, що склалася  у нашому випадку,  і  є створення даної моделі.  Тому прагнемо зробити свій заклад  місцем партнерства і співпраці, де  дитина є не тільки учасником, а й творцем середовища, в якому їй жити, навчатися, розвиватися, творити.

Загальні показники роботи станом на 01.09.2022

 1. Мова навчання – українська
 2. Кількість класів – 8 (1-2 комплект, 6-9 – індив. навчання)
 3. Загальне число учнів (станом на 01.09.2022) – 51 ( в т.ч. 1-4 класів – 21; 5-9 класів – 30)
 4. Кількість робітників – 22 (в т.ч. педагогічних – 15 (2 – за сум. 2 – вихователі, 1 – декрет. відп.), обслуговуючого персоналу – 9)
 5. Забезпеченість навчальними кабінетами – 12
 6. Кількість робочих місць в комп’ютерному класі – 5
 7. Охоплено харчуванням – 100%
 8. Забезпечення підручниками – 80%
 9. Загальна площа школи – 1962 кв.м. (в т.ч. навчальних приміщень – 1962 кв.м.);
 10. Для здійснення навчально-виховного процесу в школі функціонують: 8 кабінетів, 4 класних кімнати, бібліотека, їдальна, спортивний та географічний майданчики, медичний кабінет та музей)

Приміщення гімназії:

 • Площа – 1952, 8кв м ,розраховано на  320 учнів, введено в дію  у 1974 році,  з 2006 року  котельню переобладнано під газове опалення, підведено водопостачання. обладнано 5 внутрішніх туалетів, 3 душових, діє вентиляційна та каналізаційна системи. Територія  школи становить 2,6 га, закріплено 0, 65 га саду, 0 15 га навчальних ділянок .
 • На території  обладнано  спортивний майданчик та стадіон з відповідним обладнанням, географічний майданчик.
 • Для забезпечення  харчування в гімназії діє їдальня, розрахована на 60 місць, харчоблок  з відповідними приміщеннями та обладнанням.
 • Дитсадок знаходиться на першому поверсі, у його розпорядженні 2 кімнати, коридор, туалет .
 • Школа працює за кабінетною системою в розпорядженні дітей сучасна спортивна зала, площею 10 ×18 м
 • Обладнано  сучасний  компютерний клас з під‘єднанням до мережі Інтернет, де працюють 5 компютерів та ноутбук. Усі педагоги пройшли навчання за програмою Intel.
 • Книжковий фонд шкільної бібліотеки  становить : художня література – 6386 шт. ,підручники – 3712 шт, забезпеченість підручниками – 100 %. Всього кількість книг,брошур, журналів  – 10098шт.  Підписних видань: 5 на суму 332.80 грн.
 • Шкільний історико – краєзнавчий музей нараховує  425 експонатів.

    Малієвецька гімназія здійснює свою діяльність відповідно до статуту. В ньому визначено основні завдання,які сприяють реалізації Концепції державної політики в галузі освіти,відповідно і реалізації моделі нашої школи

Основна мета діяльності закладу:

 1. Задоволення потреб громадян, суспільства, держави у загальній середній освіті;
 2. забезпечення умов для морального,фізичного, художньо – естетичного розвитку дитини;
 3. різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків, здібностей,формування ціннісних орієнтацій,задоволення інтересів і потреб;
 4. виховання громадянина демократичного суспільства.

Згідно  штатного розпису на 2022-2023р. в структурі управління Малієвецької гімназії передбачено:

Директор – 1 штатна одиниця

Структура та органи управління  Малієвецької гімназії

Рада гімназії – вищий колегіальний орган державно – громадського управління ЗЗСО

Методична рада – дорадчо-консультатвний орган, який покликаний сприяти реалізації державної політики у галузі освіти, зокрема, з питань методичного забезпечення освітнього процесу в гімназії

Педагогічна рада – основний постійно діючий колегіальний орган управління закладу загальної середньої освіти

Батьківський актив –  орган батьківського самоврядування, створений

для сприяння ЗЗСО у здійсненні освітньої діяльності дітей

Збори трудового колективу  – вищий орган трудового колективу, де обговорюються важливі питання життя колективу.

Учнівське самоврядування ЗЗСО – орган управління закладу зчисла здобувачів освіти

Колектив нашого закладу намагається задовольнити потреби громади в освітньому, культурному , соціальному  аспектах. Адже дана модель передбачає спільну з громадськостю з метою виховання молодого покоління на збережених традиціях історичного минулого нашого села, формування екологічної культури,почуття прекрасного, активізації життя на селі.

Особливості навчального закладу:

 • малочисельність: наповнюваність класів становить  1 – 8 учнів;
 • периферійність: віддаленість від районного центру-25 км, від м.Хмельницького – 60 км;
 • соціальний склад оточуючого середовища: 800 жителів на території сільської ради, з них 60% –  люди похилого віку, 70% –  непрацюючих людей, зайнятих домашнім господарством; вузький прошарок сільської інтелігенції;
 • мала ефективність роботи об’єктів соціально-культурного призначення, їх відсутність у бригадних селах;
 • наявність на території сільської ради пам’яток природи та історії;
 • функціонування шкільного краєзнавчого музею. 

Проблеми, над вирішенням яких працює колектив Малієвецької гімназії у 2022-2023 н.р.:

 1. Організація якісного та безпечного педагогічного процесу в умовах повномастабного вторгнення російської федерації на територію України
 2. Культурно-просвітницька робота з акцентом на патріотичне виховання
 3. Розвиток екологічного  виховання .
 4. Оптимізація  начально – виховного  процесу на основі  диференційованого  підходу та  індивідуальної  роботи з учнями.
 5. Спільна робота  сім’ї та школи  щодо  організації виховного процесу.
 6. Модернізація змісту дошкільної освіти ,забезпечення її якості через впровадження чинних програм та організацію  підготовки педагогічних працівників до роботи за  оновленим  стандартом  та програмами.

Шляхи взаємодії Малієвецької гімназії із громадою села

 • Будинок культури;
 • Селищна рада;
 • Сільська бібліотека
 • ФГ “Граф Орловський”
 • СГО “Мрія”
 • Малієвецьке лісництво
 • СГО “Енцелко-АГРО”
 • Церква Різдва Іоана Хрестителя
 • Малієвецький історико-культурний музей

Напрями взаємодії гімназії з громадою села

 • організаційно-адміністративний;
 • матеріальний;
 • культурно-освітній;

Кроки становлення навчального закладу:

 • 1708р. – відкрито школу при Василіанському монастирі
 • 1795р. – монастирську школу реорганізовано в приходську
 • 1912р. – відкрито земську  школу
 • 1921р. – відкрито початкову школу
 • 1927р. – відкрито дитячі ясла
 • 1938р. – початкову школу реорганізовано в семирічку
 • 1959 р. – семирічку реорганізовано в восьмирічку
 • 1974р. – введено в дію нове приміщення школи
 • 1987р. – восьмирічну школу реорганізовано в школу – сад
 • 1998 р. – Малієвецьку ЗОШ І- ІІ ст. реорганізовано в ЗОШ І – ІІІ ст.
 • 2011 р. – ЗОШ І – ІІІ ст. реорганізовано в НВО «ЗОШ І – ІІ ст. – ДНЗ – ДЗО»
 • 2012 р. – НЗ реорганізовано в НВК «ЗОШ І –ІІ ст. – ДНЗ» 
 • 2020 р. –  навчальний заклад реорганізовано в Малієвецьку гімназію

В управлінській  діяльності вироблена система співробітництва в роботі керівників педагогічних, громадських та учнівських органів самоврядування 

   Важливим аспектом є робота з батьками,яка включає різні методи, серед них:

 • вивчення умов для навчання дітей вдома;
 • постійне залучення батьків до шкільних заходів;
 • дні відкритих дверей;
 • робота з батьками  майбутніх першокласників;
 • спортивні змагання;
 • екскурсійні поїздки спільно з батьками…

    Усі важливі питання роботи  вирішуємо на батьківських зборах,регулярно проводяться  засідання  батьківського комітету. Голова батьківського комітету Герасімова А.О. є членом ради школи. До обговорення питання про нагородження іменними стипендіями сільської ради також долучаються батьки  У практиці роботи вчителів та вихователів наявні різні форми роботи із залученням батьків. В цьому навчальному році усім запамятались « Свято Осені» в  дитсадку,в/г « Памятаємо тебе, Тарасе!» у 2 – му класі, « Портрет моєї родини» у 7-му класі. Батьки постійно долучаються до організації харчування учнів,ремонту шкільних приміщень. Щорічно на розширеному засіданні педагогічної ради переглядаються і визначаються умови участі адміністрації, педагогічної ради ,батьківських комітетів, органів учнівського самоврядування в управлінні школою. Ефективність управлінських рішень  в значній мірі визначена дієвістю внутрішкільного контролю. Адміністрація постійно стежить за відповідністю умов роботи школи та трудового законодавства,тримає на контролі усі рішення педрад, батьківських зборів,наказів директора , плану роботи школи. Велике значення надається підготовці і проведенню педагогічних рад. Як правило кожне із засідань педради відповідає розв’язанню пріоритетів  розвитку ,основних проблем, над якими працює колектив, відповідно до вимог річного плану. Вже стало традицією щорічний звіт дирекції  про свою роботу та оцінка її членами колективу,батьками, громадськістю, спільне планування дій для подальшого розвитку . Зокрема у цьому навчальному році із 24 присутніх членів колективу гімназії,представників громадськості  усі 24 оцінили роботу директора  «добре»

Дивитися також:

Історія школи

Символіка школи

Педагогічний колектив

Прозорість та інформаційна доступність

Протидія булінгу

Новини школи